1

نام دستگاه تعداد نام نام دستگاه تعداد نام
دیزل ژنراتور ۳۵۰ kava ۳ دستگاه کوره پخت الکترود بزرگ ۵ دستگاه
دیزل ژنراتور ۲۵۰ kava ۲ دستگاه کوره پخت الکترود کوچک ۳۰ دستگاه
دیزل ژنراتور ۱۸۰ kava ۲ دستگاه سنگ جت ،مینی سنگ، سنگ انگشتی ۵۰ دستگاه
دیزل ژنراتور ۱۲۰ kava ۲ دستگاه دستگاه چین بلاک ۱۰ دستگاه
دیزل ژنراتور ۱۰۰ kava ۲ دستگاه انواع کپسول هوا باز ۵۰ عدد
جرثقیل ۱۰ تن ۱ دستگاه پمپ آب سه فاز و تک فاز ۵ دستگاه
جرثقیل ۷ تن ۱ دستگاه انواع تیفور و بالابر ۱۰ عدد
لیفتراک ۵ تن ۱ دستگاه جرثقیل زنجیری ۵ عدد
لیفتراک ۲ تن ۱ دستگاه سیم بکسل ۵۰۰۰ متر
دستگاه رول تا ضخامت ۵۰ mm ۱ دستگاه وکیوم و پمپ وکیوم ۲ دستگاه
دستگاه رول تا ضخامت ۳۰ mm ۱ دستگاه ورقگیر ۱۰ عدد
دستگاه رول تا ضخامت ۲۰ mm ۱ دستگاه کابل برق سه فاز و تک فاز ۲۰۰۰ متر
خودرو نقلیه خدماتی ۴ دستگاه کابل جوش ۲۰۰۰ متر
کانکس مهندسی ۲ دستگاه ارکشن تولز ۵۰ تن
کانتینر ۲ دستگاه تخته زیرپایی ۱۰۰۰ عدد
رکتی فایر گام و کارا سه فاز ۵۰ دستگاه کمپرسور باد ۲ دستگاه
برش برقی ۵ دستگاه دیگ سندبلاست ۵ عدد
برش دستی ۲۰ دستگاه شیلنگ باد ۱۰۰۰ متر

نکته : کلیه ابزار موجود بنابر خواسته کارفرماو با توجه به نیاز کارگاه تهیه و به سایت موردنظر ارسال میگردد