پروژه های سال ۱۳۹۵

نصب و اماده سازی سوله چند منظوره شرکت محور طلایی کاسپین منطقه آزاد انزلی

مشاهده گالری

نوسازی پایپنیگ شرکت زبدگان نفت (اودک) منطقه ازاد انزلی

مشاهده گالری

مخازن گازوییل شرکت بنا گستر کرانه سوخت رسانی ریلی اصفهان

مشاهده گالری

پروژه مخازن ذخيره شركت آراد عمران كاسپين بندر اميراباد بهشهر

مشاهده گالری

شرکت بنیان توسعه راستین بندر امام خمینی مخازن

مشاهده گالری

مخازن شناور شرکت محور طلایی کاسپین منطقه ازاد بندر انزلی

مشاهده گالری