پروژه اسكله دريايي طرح توسعه عمران ساحل خاتم الانبيا بندر صادراتي ماهشهر / ۱۳۹۰
۴
۳
۲
۱
پروژه مخازن تحت فشار (PRESSURE VESSELS) پتروشيمي پارس جنوبي فازهاي ۱۷&18 / 1390
۳
۲
۱