پروژه مخازن پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان / ۱۳۸۴
۱
۲